FISHERMEN WARNING

 

WARNING FOR FISHERMEN VALID FOR NEXT

 24 HOURS UPDATED AT 2200 HRS IST ON 

17.12.2017 

 

 

for tamil Nadu and pUDUCHERRY CoastS

 

 

 

Strong winds from Northeasterly direction speed occasionally reaching  45-55 Kmph likely along and off Tamil Nadu and Puducherry coasts.

 

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

 

 

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப்பகுதி்களில்

 

பலமான காற்று  வடகிழக்கு திசையிலிருந்து  மணிக்கு 45 முதல் 55 கி.மீ வேகத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப்பகுதி்களில் வீசக்கூடும்.

 

Home