மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

25.04.2018

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

----------

அனேக இடங்களில்

----------

ஒரு சில இடங்களில்

கேரளா.

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா, தெற்கு உள் கர்நாடகா,    வடக்கு கடலோர ஆந்திரா, ராயலசீமா, தெலுங்கானா

வறண்ட வானிலை

வடக்கு உள் கர்நாடகா,  தெற்கு கடலோர ஆந்திரா.

 

HOME