மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

22.06.2018

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

கேரளா, கடலோர கர்நாடகா. 

அனேக இடங்களில்

இலட்சத்தீவு, வடக்கு உள் கர்நாடகா, தெலுங்கானா.

ஒரு சில இடங்களில்

தெற்கு உள் கர்நாடகா, கடலோர ஆந்திரா,

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, ராயலசீமா.

வறண்ட வானிலை

----------

 

HOME