மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

19.10.2018

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

----------

அனேக இடங்களில்

கேரளா, தெற்கு உள் கர்நாடகா.

ஒரு சில இடங்களில்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா.

ஓரிரு  இடங்களில்

வடக்கு உள் கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா.

வறண்ட வானிலை

----------  

 

HOME