மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

21.02.2018

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

---------

அனேக இடங்களில்

---------

ஒரு சில இடங்களில்

---------

ஓரிரு  இடங்களில்

---------

வறண்ட வானிலை

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, கேரளா இலட்சத்தீவு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா.

 

HOME