மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

13-06-2021

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

கேரளா மற்றும் மகே, இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா, தென் உள் கர்நாடகா.

அனேக இடங்களில்

 தெலுங்கானா, வட உள் கர்நாடகா,  கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம் & யானம்.

ஒரு சில இடங்களில்

 தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால்

ஓரிரு  இடங்களில்

 ராயலசீமா

வறண்ட வானிலை

--------------

 

 

HOME