மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

18.12.2018

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

------------

அனேக இடங்களில்

------------

ஒரு சில இடங்களில்

------------

ஓரிரு  இடங்களில்

வடக்கு கடலோர ஆந்திரா, தெலுங்கானா

வறண்ட வானிலை

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, கேரளா, இலட்சத்தீவு,  கர்நாடகா, தெற்கு கடலோர ஆந்திரா, ராயலசீமா.

 

HOME