மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

23.04.2019

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

------------

அனேக இடங்களில்

------------

ஒரு சில இடங்களில்

கேரளா, இலட்சத்தீவு.

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி, தெலுங்கானா,   கடற்கரை  கர்நாடகா, தென் உள் கர்நாடகா, ராயலசீமா, கரையோர ஆந்திர பிரதேசம்

வறண்ட வானிலை

வட  உள்  கர்நாடகா.

 

HOME