மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

20-04-2021

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

-----------

அனேக இடங்களில்

கேரளா மற்றும் மகே.

ஒரு சில இடங்களில்

லட்சத்தீவு, தெற்கு உள்துறை கர்நாடகா, தமிழ்நாடு.

ஓரிரு  இடங்களில்

கடலோர கர்நாடகா, வட கடலோர ஆந்திரா, ராயலசீமா, தெலுங்கானா.

வறண்ட வானிலை

தென் கடலோர ஆந்திரா, வடக்கு உள்துறை கர்நாடகா

 

HOME