மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

25-06-2017

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

கேரளா, இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா, கடலோர ஆந்திரா.

அனேக இடங்களில்

வடக்கு உள் கர்நாடகா, தெற்கு உள் கர்நாடகா, தெலுங்கானா.

ஒரு சில இடங்களில்

ராயலசீமா.

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி.

வறண்ட வானிலை

--------

 

HOME