மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

19.06.2019

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

கேரளா, இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா.

அனேக இடங்களில்

---------------

ஒரு சில இடங்களில்

தென்  உள்  கர்நாடகா கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலுங்கானா

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி, வட  உள்  கர்நாடகா ராயலசீமா.

வறண்ட வானிலை

---------------

 

HOME