மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

28-04-2017

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

--------

அனேக இடங்களில்

--------

ஒரு சில இடங்களில்

கேரளா, தெற்கு உள் கர்நாடகா.

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, கடலோர ஆந்திரா, ராயலசீமா,   தெலுங்கானா கடலோர கர்நாடகா, வடக்கு உள் கர்நாடகா.

வறண்ட வானிலை

இலட்சத்தீவு.    

 

HOME