மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

09.04.2020

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

------------------

அனேக இடங்களில்

------------------

ஒரு சில இடங்களில்

தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால், கேரளா மற்றும் மகே, தென் உள் கர்நாடகா, வட கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம்.

ஓரிரு  இடங்களில்

தென் கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், ராயலசீமா, தெலுங்கானா.

வறண்ட வானிலை

இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா, வட உள் கர்நாடகா.
 

 

HOME