மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

13.12.2019

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

------------------

அனேக இடங்களில்

------------------

ஒரு சில இடங்களில்

கடலோர தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி.

ஓரிரு  இடங்களில்

உள் தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் மகே, இலட்சத்தீவு, கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், ராயலசீமா.

வறண்ட வானிலை

கடலோர கர்நாடகா, வட உள் கர்நாடகா, தென் உள் கர்நாடகா, தெலுங்கானா.

 

HOME