மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

27-01-2022

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

------------------

அனேக இடங்களில்

------------------

ஒரு சில இடங்களில்

-----------------

ஓரிரு  இடங்களில்

கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால், ராயலசீமா, தென் உள் கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் மகே.

வறண்ட வானிலை

இலட்சத்தீவ, வட உள் கர்நாடகா, கடலோர கர்நாடகா, தெலுங்கானா.

 

HOME