மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

18.08.2018

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

கேரளா, இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா, தெற்கு உள் கர்நாடகா.

அனேக இடங்களில்

வடக்கு உள் கர்நாடகா, கடலோர ஆந்திரா, தெலுங்கானா.

ஒரு சில இடங்களில்

----------

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, ராயலசீமா.

வறண்ட வானிலை

----------     

 

HOME