மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

20.02.2019

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

------------

அனேக இடங்களில்

------------

ஒரு சில இடங்களில்

------------

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, கேரளாஇலட்சத்தீவு கடலோர ஆந்திரா

வறண்ட வானிலை

வடக்கு உள் கர்நாடகா,  தெற்கு உள் கர்நாடகா, கடலோர கர்நாடகா, தெற்கு உள் கர்நாடகா, ராயலசீமா , தெலுங்கானா.

 

HOME