மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

25-06-2022

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு   

பெரும்பாலான இடங்களில்

கேரளா மற்றும் மகே, இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா;

அனேக இடங்களில்

உள் கர்நாடகா ்;

ஒரு சில இடங்களில்

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால், கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம, தெலுங்கானா;

ஓரிரு  இடங்களில்

ராயலசீமா ;

வறண்ட வானிலை

---------------------

 

HOME