மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

20.08.2019

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

கடலோர கர்நாடகா.

அனேக இடங்களில்

இலட்சத்தீவு, கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம், ராயலசீமா, கேரளா, தெலுங்கானா, தென்  உள்  கர்நாடகா.

ஒரு சில இடங்களில்

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி, வட  உள்  கர்நாடகா.

ஓரிரு  இடங்களில்

---------------

வறண்ட வானிலை

---------------

 

HOME