மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

12.08.2020

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

கேரளா மற்றும் மகே, கடலோர கர்நாடகா, கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம, தெலுங்கானா.

அனேக இடங்களில்

வட  உள்  கர்நாடகா, தென்  உள்  கர்நாடகா, ராயலசீமா.

ஒரு சில இடங்களில்

இலட்சத்தீவு்.

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும்  காரைக்கால்.

வறண்ட வானிலை

---------------

 

HOME