மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

22-05-2017

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

--------

அனேக இடங்களில்

கேரளா, இலட்சத்தீவு. 

ஒரு சில இடங்களில்

தெற்கு உள் கர்நாடகா, ராயலசீமா.

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, கடலோர கர்நாடகா,   கடலோர ஆந்திரா, தெலுங்கானா.

வறண்ட வானிலை

வடக்கு உள் கர்நாடகா.  

 

HOME