மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

20-09-2021

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

-----------------

அனேக இடங்களில்

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால், கேரளா மற்றும் மகே, கடலோர ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் யானம், தெலுங்கானா

ஒரு சில இடங்களில்

 இலட்சத்தீவு, கடலோர கர்நாடகா, தென் உள் கர்நாடகா

ஓரிரு  இடங்களில்

வட உள் கர்நாடகா, ராயலசீமா

வறண்ட வானிலை

-----------------

 

HOME