மண்டல வானிலை முன்னறிவிப்பு

18-10-2017

முன்னறிவிப்பு (மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை)

வானிலை உட்பிரிவு

பெரும்பாலான இடங்களில்

--------

அனேக இடங்களில்

கேரளா, இலட்சத்தீவு, வடக்கு கடலோர  ஆந்திரா.

ஒரு சில இடங்களில்

தெற்கு கடலோர ஆந்திரா.

ஓரிரு  இடங்களில்

தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி, கர்நாடகா.

வறண்ட வானிலை

ராயலசீமா, தெலுங்கானா.

 

HOME