உள்ளூர வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

22.06.2018

 

வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

 

மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் ஒருசில இடங்களில் இடி மேகம் உருவாகக் கூடும்.

 

அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே 39 மற்றும் 29 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கக்கூடும்.

 

 

HOME