உள்ளூர வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

21.02.2018

 

பகல் நேரங்களில் வானம் ஒரளவு மேகமூட்டத்துடனும் பிறகு இரவு நேரங்களில் தெளிவான வானம் இருக்கக்கூடும்.

 

அதிகாலை நேரத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மூடுபனி காணப்படும்.

 

அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே 31 மற்றும் 22 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக இருக்கக்கூடும்.

 

HOME