உள்ளூர் வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

20.08.2019

 

வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ
நகரின் சில பகுதிகளில் மாலை அல்லது இரவிலோ பெய்யக்கூடும்
 

 

HOME