உள்ளூர் வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

20.10.2019

வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்

நகரின் சில பகுதிகளில் இலேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்

அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 டிகிரி செல்சியஸ்ஸை ஒட்டி இருக்கும்.
 

 

HOME