உள்ளூர் வானிலை முன்னறிவிப்பு

(சென்னை)

28.01.2020

சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பெரும்பாலும் தெளிவாக காணப்படும்.

காலை நேரங்களில் இலேசான பனிமூட்டம் நிலவும்.


அதிகபட்ச வெப்பநிலை
31 டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21 டிகிரி செல்சியஸ்ஸை ஒட்டி இருக்கும்.
 

 

HOME